mózgowe porażenie dziecięce

STRONA GŁÓWNA

Nowoczesne leczenie operacyjne

Diagnozowanie pacjentów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i poznanie czynników sprawczych MPDz stoi obecnie na bardzo wysokim poziomie. Jest to jedno ze schorzeń wymagających podejścia interdyscyplinarnego. Tzn. wymaga ścisłej współpracy: rehabilitanta, neurologa, ortopedy, logopedy i psychologa. Rodzice dzieci z MPDz zawiązali liczne świetnie współpracujące stowarzyszenia, gdzie dzielą się merytoryczną wiedzą na temat schorzenia.

Diagnozowanie i leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

Dlatego naszym celem nie jest powielanie tej bazy wiedzy, a zapoznanie Państwa z najnowszymi i sprawdzonymi trendami w leczeniu ortopedycznym pacjentów z MPDz. Stosujemy na przykład blaszki Blade Plate firmy OrthoPediatrics przy operacji osteotomii waryzującej biodra. Jest to rozwiązanie optymalne dla pacjenta, ponieważ nie wymaga unieruchomienia w gipsie biodrowym. Więcej na ten temat w zakładce: Objawy i leczenie.

Dla kogo?

Stronę adresujemy przede wszystkim do rodziców dzieci z MPDz ale także do rehabilitantów. Chcemy podkreślić podstawową rolę rehabilitacji w leczeniu dzieci, ale także potrzebę okresowych kontroli i interwencji chirurgicznych. Wiedzę, jaką tu prezentujemy opieramy na 25 letnim doświadczeniu operacyjnym wyniesionym z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, licznych sympozjów i zjazdów. Utrzymujemy stałą współpracę z licznymi ośrodkami rehabilitacyjnymi oraz fundacjami tak, aby jak najbardziej usprawnić proces leczenia.

Staramy się, aby nasi pacjenci na każdym etapie leczenia mieli poczucie bezpieczeństwa i komfortu, dlatego ściśle współpracujemy z firmą Sanaros, która począwszy od umówienia wizyty konsultacyjnej poprzez całą logistykę kwalifikacyjną, aż po sam zabieg pełni rolę przewodnika pacjenta. Jeśli macie Państwo pytania odnośnie zakresu zabiegów, miejsca operacji, przebiegu leczenia i sposobu finansowania prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Sanaros.

Zdalne konsultacje

Diagnozowanie i leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem mózgowym zaczynamy od umówienia konsultacji lekarskiej, która odbywa się w Krakowie. Mając świadomość, że odbycie osobistej wizyty z dzieckiem często wiąże się z trudną logistyką oferujemy możliwość wstępnych konsultacji on-line. W trakcie konsultacji zostanie omówiony problem oraz zostanie dokonana ocena przesłanej wcześniej dokumentacji i radiogramów. W celu dokonania ostatecznej kwalifikacji zabiegowej zawsze istnieje konieczność osobistej wizyty z dzieckiem w gabinecie.

Więcej informacji w zakładce Kontakt.

dr Artur Oberc, dr Dariusz Kotulski